Sverige

IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på jämställdhet, integration och antirasism. Vi arbetar för att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt, och vi arbetar för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt.

Utmaningarna i landet

I Sverige, liksom i vår omvärld, växer populism, antidemokratiska krafter, nationalism och rasism. Rasistiska och antisemitiska uttalanden och brott ökar.

Vi ser en ökad segregation mellan nya och etablerade svenskar, vilket gör det svårt för nyanlända att komma in i samhället. Det gör att många hamnar utanför både socialt och ekonomiskt, och att fördomar och okunskap gror.

IM grundades i Sverige 1938 med syfte att motverka de repressiva och totalitära ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa och för att arbeta för att stärka mänskliga rättigheter. När vi idag ser liknande tendenser med förtryck och en exkluderande idévärld, både i Sverige och i resten av världen, känns IMs arbete kanske viktigare än någonsin.

IMs arbete

  • I Sverige samlas engagemang för demokrati och öppenhet i IMs lokalföreningar. Vi samarbetar med andra organisationer, företag, myndigheter och individer. Vi skapar möjligheter att kollektivt åstadkomma förändringar och skyddar utrymmet för medborgarna så att de kan organisera sig och tillsammans påverka samhället. IM spelar en viktig roll i civilsamhället genom att mobilisera volontärer i lokalföreningar där de får möjlighet att bidra till en rättvis och medmänsklig värld. Vi fokuserar framför allt på tre rättviseområden, social-, ekonomisk- och klimaträttvisa.
  • IM bekämpar utslagning, både social och ekonomisk, och förbättrar ständigt metoderna och lösningarna för att göra det. För att skapa ett samhälle där alla får plats organiserar vi mötesplatser, till exempel språkfika och kvinnoträffar, och vi driver verksamheter där vi uppmuntrar nya och etablerade svenskar att träffas, engagera sig i olika aktiviteter och därmed lära känna varandra.
  •  Inom IMs lokalföreningar pågår många verksamheter som möjliggör tillgång till det nya samhället och rätten till social integration för nya svenskar. IMs verksamheter bygger tillit mellan människor och tillsammans bidrar vi till ett samhälle där alla får plats.
  • Vi tror att ojämlikheter mellan kön, rasism och diskriminering är hinder för hållbar utveckling. Vi arbetar dagligen med dessa frågor för att skapa jämlikhet och inkludering och för att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030. Alla våra aktiviteter har en tydlig antirasistisk och feministisk agenda.

IMs lokalföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till IMs lokalföreningar och information om de verksamheter som drivs lokalt av volontärer.