Partners Zimbabwe

Chengeto Zimbabwe Trust (CZT)

CZT är en mediebaserad organisation som vars lobbyverksamhet och påverkansarbete utförs genom radiosändningar, studio och i samhället utanför. Genom dessa plattformar utmanar organisationen de oförändrade samhällsstrukturer som underkuvar zimbabwiska flickor och kvinnor.

Deaf Zimbabwe Trust (DZT)

Deaf Zimbabwe Trust (DZT) är en frivilligorganisation som arbetar med att stärka rättigheterna för döva och hörselnedsatta medborgare i Zimbabwe. Bakgrunden är att väldigt lite görs i detta land för att människor med denna funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv och nå sin fulla potential. DZT  verkar för rättigheten till utbildning och annan service, och för att attityderna hos samhälle och myndigheter ska förändras.

Simukai

IM började stöda Simukai 2015. Organisationen arbetar för att alla barn ska få utvecklas till sin fulla potential. Genom fysisk, psykisk och själslig rehabilitering skall barnen bli produktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Simukai arbetar för närvarande i fyra distrikt i Mutare, Chipinge och Rusape. Fokus ligger på utbildning, hälsa, försörjning och påverkansarbete. Med stöd från IM arbetar de också med ett utbildningsutvecklande projekt i två områden på landsbygden i Mutare.

Rozaria Memorial Trust (RMT)

Rozaria Memorial Trust (RMT) är en organisation som arbetar med påverkningsarbete regionalt och globalt sedan 2007. Deras mål är att göra utbildning och hälsovård tillgängligt för alla. RMT arbetar bland annat med utbildning inom SRHR och HIV samt ledarskapsträning för flickor. RMT startade i äran av Mbuya Rozaria Marumisa Dizha som var en stor samhällsledare i Zimbabwe.

Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD)

Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD) är en koalition som arbetar för social, klimatmässig  och ekonomisk rättvisa genom att underlätta medborgardeltagande i beslutsprocesser. Fokus ligger på att arbeta med marginaliserade grupper som kvinnor på landsbygden, unga lantbrukare, och ungdomar 18-35 år.