.

Vi vet att vi kan skapa en bättre värld när vi agerar tillsammans för rättvisa. I en tid när regeringen krymper sitt stöd till civilsamhället och när aktivister för rättvisa attackeras för sina åsikter, är det viktigt för IM att göra det vi kan för att stötta civilsamhället och det avgörande arbete som lokala gräsrotsorganisationer och aktivister utför dagligen i Sverige

Vi väljer att bygga demokrati. När regeringen monterar ner den mobiliserar vi för en annan framtid. Vi presenterar därför vårt Inkubatorprogram Fokus:rättvisa.

I detta program ger vi gräsrotsorganisationer och aktivister i Sverige makt och medel på deras resa för att fortsätta bygga rättvisa och hållbara samhällen där de kan styra sitt eget narrativ – där demokrati, mänskliga rättigheter och mångfald står i centrum.

Vad innebär programmet? 
Programmet kommer att erbjuda de beviljade organisationerna ett inkubatorprogram där IM ger finansiellt stöd men även stöd i föreningstekniska frågor, digital kommunikation och journalistik, föreningsekonomi, samt stöd i att hitta nya vägar till finansiering. Organisationerna får också chansen att vara en del av ett unikt nätverk av lokala civilsamhällesorganisationer. Programmet erbjuder aktivisterna att vara del av samma nätverk med särskilt fokus på påverkan, digital kommunikation, mobilisering samt psykisk hälsa och hållbar aktivism.

Vem kan ansöka till programmet?
Vi vänder oss till organisationer och aktivister vars syfte är att bidra till att skapa rättvisa, fredliga och hållbara lokalsamhällen genom arbete som fokuserar på demokrati, antirasism, feminism, klimat och mänskliga rättigheter. Ni som söker får gärna ha ett extra fokus på ungdomar och unga vuxna.

Finansiering och kriterier

För organisationer: IM bidrar med 10.000-75.000 per beviljad organisation. Ni bedömer själva hur mycket pengar ni förväntas behöva. Pengarna kan användas till kostnad för aktivitet, hyra, material, utrustning, transport ( ej första klass, ej flyg ) samt kost och logi vid aktivitet, arvode/lön. Sista januari 2025 avslutas programmet och de medel som inte använts ska återbetalas till IM.

Kriterierna för bedömning i ansökan grundar sig på hur väl organisationens arbete ligger i linje med IMs värdegrund, utlysningens syfte (ovan), vilken förändring ni vill genomföra, kapacitet att genomföra arbetet.

ANSÖK HÄR SOM ORGANISATION.

För aktivister: Som aktivist ansöker du om ett stipendium på 15.000 kr. I ansökan beskriver du din aktivism, pengarna kan användas i linje med din aktivism, eller för att skapa förutsättningar för din aktivism, pengarna får inte användas till att flyga. Pengarna återrapporteras i form av enkel text eller video i januari 2025.

Kriterierna för bedömning i ansökan grundar sig på hur väl din aktivism ligger i linje med IM:s värdegrund, utlysningens syfte (ovan), vilken förändring du vill genomföra och vilka frågor du vill påverka i.

ANSÖK HÄR SOM AKTIVIST.

Ansökan och tidsram 

  • Ansökan: är öppen fram till 28 april. Ansökan för organisationer sker i två steg. Urval sker löpande. Skicka därför in ansökan (steg 1) snarast möjligt. Efter första urvalet genomför utvalda organisationer steg 2 som innebär fler fördjupande frågor. Ansökan kan göras genom text, video eller ljudfil. Aktivister ansöker i ett och samma steg, ansökan kan göras genom text, video eller ljudfil.
  • Besked: I mitten av maj får ni svar på om ansökan blivit beviljad.
  • Programmet startar: I slutet av maj sker utbetalning och inkubatorprogrammet startar.
  • Rapportering (endast för organisationer): Efter avslutat program tillkommer rapportering i form av text, foton, video, kostnadsrapportering.

Vi flyttar makten och kämpar för rättvisa – tillsammans.   

Vid frågor hör av dig till: incubator@imsweden.org

Detta program är finansierat av IM.