Regionala partners Centralamerika

IM-Defensoras

The Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos/ Mesoamerican Women Human Rights Defenders Initiative, IM-Defensoras är regional allians bestående av sex organisationer och fem nationella nätverk av kvinnliga människorättsförsvarare med säte i Mesoamerika. Alliansen startades 2010 när aktivister i fem länder – El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko och Nicaragua – gick ihop i ett nätverk som för närvarande engagerar över 1 000 kvinnliga människorättsförsvarare.

Centro Bartolomé de las Casas

Centro Bartolomé de las Casas är en ideell Salvadoransk social organisation med fokus på folklig utbildning och mänsklig utveckling. IM stöder deras regionala arbete med kön och maskuliniteter.