Om Humanium Metal

Humanium Metal är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld. Syftet med projektet är att minska vapenvåldet i världen och att bygga fredligare samhällen i våldsdrabbade länder.

Beslagtagna vapen smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, råvaran förädlas och görs tillgänglig för massproduktion av fredliga nyttoföremål. Intäkterna från initiativet finansierar fler nedsmältningar samt IMs internationella utvecklingsarbete. Initiativet verkar i enlighet med IMs strategi för att bidra till det Globala målet 16 Fredliga och inkluderande samhällen genom att sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter.

Fördelarna med initiativet är många

  • Beslagtagna illegala vapen oskadliggörs och kan inte hamna på gatan och döda igen.
  • Genom att ge företag möjlighet att massproducera varor av Humanium Metal genereras inkomster som via IMs partnerprojekt bidrar till positiv utveckling i våldsdrabbade länder.
  • Företag och produkter som använder sig av Humanium Metal bidrar till en attitydförändring – mot vapen, för fredliga och hållbara samhällen.
  • Humanium Metal blir en plattform för en global rörelse för fred.

El Salvador är pilotområde för projektet och den första vapendestruktionen skedde där i november 2016. Då producerades ett ton Humanium Metal.

Projektet har fått ett globalt genomslag med massivt medieintresse samt vunnit flera prestigefyllda utmärkelser för såväl sin innovativa metod som för sin design. Detta gör att företag vill använda Humanium Metal i fredliga produkter. Även intresset hos konsumenter som vill köpa produkterna växer. Och vinnarna är medborgarna i de våldsdrabbade länder som initiativet syftar till att bygga upp och förändra.