Klimaträttvisa

Klimatkrisen slår hårdast mot de allra fattigaste i världen – de människor som har bidragit minst till klimatförändringen, men som nu är mest utsatta för dess konsekvenser.

Extremväder, torka, skyfall och höjda havsnivåer sätter press på naturresurser, förstör skördar och biologisk mångfald, slår ut inkomster och gör platser obeboeliga. Människor som lever i fattigdom har varken makt eller resurser för att kunna anpassa sig till de nya förhållandena. Det ökar både den befintlig fattigdomen och skapar ny fattigdom runt om i världen.

När tillgång till mat, vatten och naturresurser hotas skapas social oro och konflikter och på sikt är klimatkrisen ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Begreppet ”klimaträttvisa” handlar om att den rikare delen av världen – som har bidragit mest till klimatkrisen – ska ta det största ansvaret både för att minska utsläpp och för att finansiera omställningen för fattigare länder.

IM och klimaträttvisa

IM:s uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap för de människor som lever i störst utsatthet i världen och därför är det naturligt att vi arbetar för att motverka klimatkrisens följder i låg- och medelinkomstländer.

Innovativa lösningar

Tillsammans med samarbetspartners i våra verksamhetsländer arbetar vi med innovativa lösningar för att motverka klimatkrisens effekter. Kärnan i arbetet handlar om att öka människors motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer.

Klimatkrisen ökar fattigdomen

Skördar som slår fel på grund av torka eller skyfall innebär ren katastrof för miljontals människor världen över. Det handlar om liv och död, om barns framtid.

Anmäl dig till IMs nyhetsbrev