Ukraina

I Ukraina arbetar IM för att stärka civilsamhället genom stöd till lokala organisationer och gräsrotsaktivister, och med att inkludera personer med funktionsnedsättningar i samhället.

Utmaningar i landet

Ukraina blev självständigt 1991.
2013-2014 skedde en folklig revolt mot regimen efter att den dåvarande presidenten vägrat att underteckna ett utlovat samarbets- och handelsavtal med EU. Den så kallade Euromaidanrevolutionen gjorde att Ukraina hamnade på kollisionskurs med Ryssland, som annekterade halvön Krim och iscensatte ett väpnat uppror i landets östra delar. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en storskalig invasion av Ukraina.

IM fortsätter stödja kollegor och partnerorganisationer i landet i deras viktiga arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och inkludering.

IM arbetar med särskilt utsatta grupper

Det råder ett allvarligt hälsoläge i Ukraina. Vaccineringsgraden är låg och medellivslängden, särskilt för män, är låg och det finns en stor utbredning av TBC, hiv och barnadödlighet. Alkoholkonsumtionen hos män är hög. Som en konsekvens är våld i relationer vanligt förekommande, liksom övergrepp mot kvinnor och barn. Det finns en diskriminering av etniska minoriteter och hbtq-personer. Ungdomar som lever i arbetslöshet är också en utsatt grupp. Människor med funktionsvariationer är osynliggjorda i samhället och saknar lagliga skydd.

IM stärker civilsamhället

I Ukraina fokuserar IM på att inkludera personer med funktionsvariationer i samhället, både ekonomiskt och socialt. Vi arbetar också för att stärka civilsamhället i Ukraina genom stöd till lokala organisationer och gräsrotsrörelser.

Här är några exempel på vad IM, tillsammans med partners, gör:

  • samarbetar med lokala partnerorganisationer för att barn med funktionsvariationer ska få tillgång till utbildning.
  • arbetar med utbildning och opinionsbildning för att skapa en attitydförändring och för att samhället i helhet ska få mer kunskap om funktionsvariationer.
  • arbetar för att samhället blir anpassat för människor med funktionsvariationer, bland annat genom att installera ramper och anpassa trottoarer.

Här kan du läsa mer om IM:s samarbetspartners i Ukraina.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IM:s arbetssätt.

 

 

Kämpar för inkludering

IM:s partner Zahyst är en civilsamhällesorganisation som arbetar för att skapa tillgängliga och inkluderande samhällen för barn och vuxna med funktionsvariationer. På bilden syns personer som deltar i Zahysts aktiviteter. Foto: Zahyst

IM:s arbete i Ukraina

Under 2018 inledde IM samarbeten med partners i Ukraina. Syftet är att öka möjligheten att skapa samhällsförändring i Östeuropa genom att sammanlänka partners i regionala nätverk.