Integration

I Sverige arbetar IM för allas rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vårt arbete utgår från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv och vi arbetar mot all form av diskriminering och rasism. Den största delen av IMs verksamhet i Sverige drivs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer. Lokalföreningarna arbetar med social inkludering, insamling, engagemang och ett starkt civilsamhälle. De har ett särskilt fokus på att stärka individer som är nya i Sverige så att de kan ta makten över sin situation och sina mål. För att skapa förändring samarbetar vi med företag, myndigheter och andra organisationer.

Tillgång till samhället

Den största delen av IMs verksamhet i Sverige drivs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer. Lokalföreningarna arbetar med social inkludering, insamling, engagemang och ett starkt civilsamhälle. De har ett särskilt fokus på att stärka individer som är nya i Sverige så att de kan ta makten över sin situation och sina mål.