Partners Guatemala

Asecsa

Asecsa verkar på nationell nivå men IM stöder verksamheten i regionen Alta Verapaz. Arbetet riktar sig till ungdomar från urfolken för att stärka deras kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ungdomarna lär sig bland annat om genus, jämställdhet och om användning av preventivmedel. De håller sedan föreläsningar för andra ungdomar men också för föräldragrupper. Genom att ge föreläsningar tränar ungdomarna upp sin ledarskapsförmåga. Asecsa har öppnat ett bibliotek i en skola där ungdomarna och lärarna har tillgång till böcker som handlar om sexualitet, relationer och familjeplanering.

Utöver arbetet med ungdomar håller Asecsa i utbildningar med lärare från över 25 olika skolor vilket gör att kunskapen når ut till flera olika byar. Organisationen håller workshops och utbildningar på befolkningens modersmål Q’eqchi vilket har visat goda resultat eftersom att informationen blir mer lättillgänglig. Asecsa har samarbetat med utbildningsministeriet och vårdcentraler för att utbyta information och stärka verksamheten. Målgruppen är 180 ungdomar, 180 föräldrar, 60 lärare och 84 barnmorskor.

CDRO

CDRO Association ((Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente) är ett socialt nätverk av organisationer, institutioner och samhällsbaserade ledare som främjar mänskliga rättigheter och landsbygdsutveckling i västra Guatemala. CDRO fokuserar sitt arbete särskilt mot kvinnlig ursprungsbefolkning och ekonomisk fullmakt.

Coindi

COINDI arbetar för kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter och för att stärka kvinnors ekonomiska möjligheter. Organisationen grundades 1986 under inbördeskriget i Guatemala. Organisationen skapades av och för mayabefolkningen. Coindi arbetar i regionen Sololá och IMs stöd fokuserar på politisk träning för kvinnor och ungdomar för att skapa ungdomsledare i lokalsamhällen.

Incidejoven

Organisationen Red de jovenes para la incidiencia política (INCIDEJOVEN) grundades 2006, bestående av unga kvinnor och män, som arbetar för att främja och försvara sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Nätverket har ett starkt könsperspektiv och dess arbete är främst inriktat mot påverkansarbete och opinionsbildning.

Mujeres Indígenas Tzununija

Mujeres Indígenas Tzununija arbetar för att stärka urfolkskvinnors rättigheter i Guatemala och för att motarbeta den ojämlikhet som drabbar urfolkskvinnor i form av fattigdom, utanförskap, diskriminering, rasism och våld. Genom organisering och utbildning kan kvinnorna delta i politiska processer för att förändra situationen för kvinnor i lokalsamhällen.

Redsag

Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) är en plattform för befolkningen och olika sociala och populära sektorer som arbetar och försvarar livsmedelssuveränitet. REDSAG arbetar för att främja självständighet för landsbygds- och inhemska samhällen, och deltar i förespråksåtgärder på nationell nivå, för att skydda en hållbar lokal ekonomisk utveckling.