Jordanien

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Utmaningar i landet

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Jordanien går i viss mån i negativ riktning. Utrymmet för det civila samhället krymper och medier utsätts för censur. Korruption gör att tilltron till rättssäkerheten inte är särskilt stark.

Konflikter i Jordaniens närområde påverkar landets utveckling. Sedan 2012 har landet tagit emot hundratusentals flyktingar från bland annat Syrien, Irak, Libyen och Jemen. På grund av turbulensen i regionen har jordanska myndigheter valt att prioritera säkerhet och stabilitet, ofta på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i ekonomin, politiken och i det offentliga livet. Sexuellt och könsbaserat våld är vanligt förekommande.

Många barn i landet, exempelvis flyktingar, flickor och barn med funktionsnedsättningar har inte möjlighet att ta del av sina rättigheter. Detta gäller bland annat utbildning och hälsa trots att landet har fri skolgång och stark subventionerad sjukvård.

Hbtq-personer är utsatta och frågor som rör hbtq-personers rättigheter är tabubelagda och saknas helt i den offentliga debatten.

IMs arbete

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Organisationerna som IM samarbetar med mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter. Rättighetsbärare, aktivister och organisationer kan stärka varandra och höja sina röster med kraft för ett öppnare samhälle med respekt för de mänskliga rättigheterna. Med kunskap och nätverk kan personer med funktionsnedsättningar förändra såväl enskilda individers liv som attityder i samhället. Ju fler människor som engagerar sig desto större kraft finns det att påverka beslutsfattare och utmana rådande fördomar och normer om personer med funktionsnedsättningar. Även kvinnor, och ännu mer kvinnor med någon form av funktionsnedsättning, drabbas hårt av diskriminerande lagar, fördomar och konservativa idéer om könsroller.

Här är några exempel på IMs arbete:

  • Projekt som genom konst och kultur motverkar ojämlikhet och skapa social sammanhållning.
  • Integration av flyktingar i det jordanska samhället
  • Workshops och utbildningar för kvinnor för att stärka deras förmåga att delta i det politiska livet.
  • Yrkesutbildningar för kvinnor för att stärka deras ekonomiska egenmakt.
  • Arbete mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att förändring av samhället blir som bäst när den kommer från invånarna själva. Därför stöttar vi organisationer på plats istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

 

Stärkt självförtroende

Mozeh Fraihat i Jordanien säger att IMs partnerorganisation Arab Women Organization stärkt henne och gett henne självförtroendet att skapa förändring.