Det nya landet

Under hösten 2015 engagerade sig många när människor sökte sig hit undan krig och våldsamheter. Tusentals anslöt sig till IMs upprop Det nya landet.

IM har intensifierat sitt arbete kring antirasism, som en naturlig följd av vårt arbete med ömsesidig integration. Vi ser att rasistiska strukturer, tillsammans med mycket annat, är ett hinder för integrationen och har en negativ påverkan på människors förutsättningar till ett fullgott liv och bra livskvalitet.

Arbetet fortsätter och i IMs allmänna nyhetsbrev kommer du att få mer information om allt spännande som händer framåt inom IM, och specifikt vad gäller IMs antirasistiska arbete.

Vill du följa med oss på resan för en värld utan fattigdom och utanförskap, för social och ekonomisk inkludering? Prenumerera på IMs allmänna nyhetsbrev så håller du dig underrättad om allt spännande som händer framåt inom IM, och specifikt vad gäller IMs antirasistiska arbete.

I Det nya landet – Startar i skolan erbjuder IM svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas värdegrundsarbete.