Var vi finns

IM arbetar över hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Lund och vi har flera lokalkontor i Sverige. Här finns även våra lokalföreningar och medlemmar. I Sverige liksom i de övriga fem regioner i världen där vi finns arbetar vi tillsammans med lokala, nationella och regionala aktörer. Det gör att vi har en stark lokal närvaro och kan agera utifrån de behov som finns på plats.

Södra Afrika

Malawi, Swaziland (eSwatini), Zambia och Zimbabwe

Sverige

Vårt huvudkontor finns i Lund och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg.