Mellanöstern

I Mellanöstern arbetar IM i Jordanien och Palestina samt tillsammans med regionala aktörer som är baserade i Libanon. Fokus ligger på kvinnor, ungdomar och människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med gräsrotsorganisationer för att stärka demokrati och jämlikhet och för att göra människor medvetna om sina rättigheter.

Utmaningar i regionen

Länderna delar många av de samma utmaningarna när det gäller social och ekonomisk utslagning av utsatta grupper samt problem relaterade till krympande utrymme för medborgarna att påverka. Människors rätt till frihet inskränks och i Palestina lever människor under fruktansvärda förhållanden, utan tillgång till basala förnödenheter. Särskilt kritiskt för framtiden är det att unga människor berövas sina möjligheter och rättigheter. Kvinnor och barn med funktionsnedsättningar är också särskilt utsatta. Även i de länder där det finns starka lagar som skyddar barn och vuxna med funktionsnedsättningar utsätts de för diskriminering.

Jordanien

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Alla ska ha rätt att kunna försörja sig, få vård och delta i samhället. IM samverkar också med nationella och lokala civilsamhällesorganisationer för att garantera medborgarnas utrymme och för att stärka den demokratiska utvecklingen.

Palestina

Ungdomar utgör cirka 33 procent av Palestinas befolkning. Som ett resultat av Israels långvariga ockupation och interna uppdelningar är ungdomars liv präglat av våld och förtryck. IM försöker möta de här utmaningarna genom att ge unga möjlighet att själva agera för förändring och därmed bygga ett starkt civilsamhälle där alla är socialt och ekonomiskt inkluderade. Detta är också ett sätt att motverka den strikta övervakning som gör det svårt för demokratiska krafter att verka i landet.

Kontakt