Centralamerika

I Centralamerika arbetar IM i El Salvador och Guatemala. Där jobbar vi för att minska våld och diskriminering och för att stärka utsatta grupper som kvinnor, flickor, människor med funktionsnedsättningar samt urfolk. Vi arbetar med gräsrotsorganisationer för att stärka demokrati och jämlikhet i regionen. Arbetet bidrar till att uppfylla flera av de Globala målen.

Utmaningar i regionen

Stora delar av El Salvadors och Guatemalas invånare är marginaliserade och lever i fattigdom. Machonormer leder till att diskriminering och och våld är vanligt, såväl på gatorna som hemma. Fattigdom, brist på möjligheter och risken att hamna i våldsamma gäng gör att tusentals ungdomar varje år ger sig på flykt till närliggande länder. Att prata om sexualitet är tabu och därför är kunskaperna kring den egna kroppen mycket bristfällig. Det leder till övergrepp och tidig graviditeter och gör det omöjligt att ta makten över sin egen framtid. De som kämpar för mänskliga rättigheter, klimat och demokrati tystas ofta brutalt.

 

 

El Salvador

I El Salvador arbetar vi för kvinnors rätt till sina egna kroppar, bland annat genom att sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och att motarbeta den stränga abortlagstiftningen. Landet är även utgångspunkt för initiativet Humanium Metal by IM där nedsmälta illegala vapen smälts ner till ny bruksmetall. Intäkterna går tillbaka till individer och samhällen som drabbats av väpnat våld och initiativet är också en plattform för en global antivåldsrörelse.

Guatemala

I Guatemala arbetar vi för att utsatta människor ska ha möjlighet att organisera sig och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv. Vi samarbetar med organisationer och partners som jobbar för kvinnors försörjning, för flickors möjlighet att gå i skola istället för att gifta sig, för HBTQ-personers rättigheter och för att stärka urfolks rätt till land. Vi stöttar även människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor.

Regionala samarbeten

I Centralamerika stöttar IM ett par projekt som involverar ett flertal länder i regionen.  Tillsammans med IM Defensoras, ett nätverk av kvinnliga människorättsförsvarare, arbetar vi för att stärka deras närvaro i El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko och Nicaragua. Vi arbetar också regionalt med Centro Bartolomé de las Casas i ett program som handlar om gender och maskulinitet.