El Salvador

Bland de länder i världen som inte är i krig är El Salvador ett av de mest våldsamma. Den civila befolkningen påverkas mest av våldet, och machokulturen gör situationen för kvinnor och utsatta grupper svår.

Utmaningar i landet

I El Salvador finns djupa socioekonomiska klyftor och gängkriminalitet som påverkar vardagen i landet. Militärens försök att kontrollera gängen har ökat våldet ytterligare, vilket hindrar många människors vardag och gör det till ett mycket osäkert land att leva i. Även landets ekonomi påverkas negativt när företag ogärna investerar i landet.

Sedan inbördeskriget 1980—1992 och flera naturkatastrofer har man gjort satsningar på infrastruktur och sociala skyddsnät, men hela befolkningen kan inte dra nytta av detta. De som jobbar i offentlig sektor har tillgång till vissa skyddsnät, men mer än hälften av invånarna jobbar i den privata sektorn med exempelvis lantbruk. Detta förstärker ojämlikheten mellan invånare och mellan regioner.

Särskilt utsatta grupper

Våldet drabbar civilbefolkningen hårt. Särskilt utsatta är kvinnor, ungdomar och barn. Gängen använder ofta skolor för att rekrytera nya medlemmar, vilket gör att föräldrar håller barnen hemma istället. Detta minskar deras framtidsmöjligheter och gör dem mer benägna att ta till våld – och så fortsätter den negativa spiralen.

Kvinnor och flickor har mycket begränsade möjligheter. Samhällsnormerna säger till dem att gifta sig istället för att utbilda sig och arbeta, vilket gör dem beroende av män i närheten. Männen i sin tur utsätter dem ofta för våld och övergrepp som en konsekvens av machokulturen. Abort är olagligt under alla omständigheter, vilket gör att kvinnor kan dömas för mord och fängslas i upp till 30 år för en avbruten graviditet.

IMs arbete

Vi stöttar organisationer och initiativ som stärker utsatta människor och minskar våldet i El Salvador. De arbetar exempelvis för att:

  • Den stränga abortlagstiftningen ska avskaffas och kvinnor som dömts ska släppas fria
  • Informera föräldrar om barns rättigheter och våldsfri uppfostran
  • Kvinnor ska kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende
  • Sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och sexuell hälsa
  • Människor med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig och leva självständigt
  • Förebygga väpnat våld genom bland annat att skapa våldsfria zoner

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Ungdomsgrupp lär ut antivåld

”Vi är med i Anades ungdomsgrupp Colectivo Sol Mayor. Där får vi lära oss om respekt och att leva utan våld.”

-Giovani García, El Salvador

 

Humanium Metal by IM

El Salvador är basen för Humanium Metal by IM. Genom initiativet smälts beslagtagna vapen ned till ny bruksmetall och intäkterna går tillbaka till samhällen och personer som drabbats av våld.