Flyktingbesöksgrupper

Flyktingbesöksgrupper är en verksamhet där volontärer besöker Migrationsverkets ankomstboenden. Verksamheten främjar social inkludering genom att skapa en mötesplats där asylsökande kan få stöd i en svår situation. Träffarna fokuserar på individens behov, det kan exempelvis vara samtal om ens rättigheter som asylsökande, en möjlighet att lära sig svenska samt samtal om framtidsdrömmar och mål. En stor del av verksamheten är att anordna olika aktiviteter för barnen.

Vill du bli volontär på en flyktingbesöksgrupp? På volontärsidan kan du se vilka lokalföreningar som bedriver besök och vem du ska kontakta.

Om du vill starta upp en flyktingbesöksgrupp i en annan befintlig lokalförening så kontaktar du styrelsen i den lokalföreningen, kontaktuppgifter hittar du här Lokalföreningar och lokalgrupper.