Påverkan

Humanium Metal påverkar människor och samhällen genom minskning av olagliga vapenflöden, global påverkan och rehabilitering av personer som drabbats av vapenvåld.

Nedsmältning av vapen

Det enda sättet att permanent få bort ett vapen från gatorna är att förstöra det. Genom Humanium Metal uppmanar vi länder och regeringar att destruera beslagtagna illegala vapen.

Majoriteten av illegala vapen som finns i omlopp har tidigare varit legalt ägda vapen som sedan hamnat i kriminella nätverk. Denna process är ett stort problem i arbetet mot väpnat våld. Det innebär inte bara att vapnen används för att döda och lemlästa människor och bryta ner samhällen, det innebär också att allmänheten förlorar tron på polisiära insatser som exempelvis amnestiprogram där kriminella uppmanas att lämna in sina vapen. Om dessa vapen inte direkt förstörs utan hamnar på gatan igen finns ingen trovärdighet i insatserna mot väpnat våld.

Globalt påverkansarbete

Genom den starka symboliken som finns inneboende i Humanium Metal har IM skapat en plattform för att lyfta diskussionen om det globala vapenvåldet. Grundtanken i Humanium Metal skapar en konkret koppling mellan konsumenter, företag, myndigheter, organisationer och de samhällen som drabbas av vapenvåld. På grund av detta kan metallen och produkter tillverkade av den lägga grunden för diskussioner om den förödande effekt som vapenvåld har på individer och samhällen runt om i världen. Humanium Metals starka symbolik och kraft fick ett verkligt erkännande när produkter av metallen inkluderades i FNs ständiga utställning om nedrustning i New York.

I vårt påverkansarbete kräver vi bland annat följande:

  • Ökad – och snabbare – förstörelse av olagliga vapen
  • Ökat stöd för människor som överlevt väpnat våld så att de kan få tillgång till sina rättigheter, exempelvis hälso- och sjukvård, försörjningsmöjligheter och utbildning.
  • Insatser för att förebygga vapenvåld ska integreras i varje lands nationella handlingsplaner.

Här kan du läsa mer om vårt påverkansarbete.

Program för överlevare

Alla vinster från tillverkningen av produkter i Humanium Metal går tillbaka till människor och samhällen som är drabbade av väpnat våld. I El Salvador driver IM projekt tillsammans med Red de Sobrevivientes och Fespad. Genom programmen arbetar vi bland annat med följande:

  • Psykosocialt stöd till, och rehabilitering av, överlevare av väpnat våld.
  • Inkomstgenererande aktiviteter till människor som drabbats av funktionsnedsättningar till följd av skottskada.
  • Att stärka ungdomar att välja våldsfria vägar – bort från gäng och kriminella nätverk.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för överlevare.

Filmer

En överlevares historia

Längst ner för en slingrig väg omringad av berg och grönska har Rafael sitt hus och arbetsplats. Han välkomnar oss och låter oss slå oss ner mellan två ugnar som fortfarande glöder från dagens sats av…