Engagera dig i RådRum

Vill du engagera dig i Rådrums verksamhet? Då är du välkommen att anmäla dig som volontärrådgivare eller kontakta vår arbetsgrupp.
Vill du bli volontärrådgivare?

Så roligt att du hittat till Rådrum! Vi hoppas att du snart ska ingå i vårt team av engagerade och proffsiga rådgivare.

Din uppgift som frivillig rådgivare är att ge stöd och vägledning så att besökarna kan ta sig vidare i samhället. Du kan engagera dig i allt från ett par timmar i veckan till flera dagar i månaden. För att bli rådgivare vill vi att du har möjlighet att vara i aktiv i minst ett år.

Att engagera sig som rådgivare ger dig möjlighet till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det svenska samhället. Många rådgivare vittnar om att det är tillfredsställande att aktivt kunna bidra till ett socialt mer hållbart samhälle med sin expertis, språkkunskaper och sociala förmågor.

Som rådgivare vill vi att du går denna e-utbildning.

Vill du bidra på något annat sätt?

Vi pratar gärna om möjligheter att utveckla vår verksamhet, kontakta thomas.ericsson@imsweden.org