Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till.

Mål 17 är kanske det Globala mål som är svårast att förstå och förklara. Men enkelt uttryckt handlar det om vikten av samarbete över alla gränser för att skapa hållbar utveckling i världen.

Alla länder måste hjälpas åt, och stötta varandra både med ekonomiska medel och med kunskap och expertis för att se till så att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Det krävs att flera länder gör investeringar och samordnar sin politik för att se till så att det exempelvis sker en nyskapande teknisk utveckling och att det finns tillförlitligt stöd vid humanitära kriser.

Mål 17 fastslår också att de utvecklade länderna fullt ut ska fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd och att det globala samarbetet kring att dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation ska stärkas.

Tänk på Mål 17 som en storts verktygslåda som beskriver hur världen ska agera för att genomföra de övriga 16 Globala målen!

I egenskap av biståndsorganisation med aktiva partners i 15 länder bidrar IM till mål 17 på flera områden:

  • Mål 17 berör vikten av att uppmuntra och främja partnerskap inom det civila samhället och detta är IMs styrka. IM arbetar med samarbetspartners och andra aktörer inom det civila samhället i alla de länder vi är verksamma i, och tillsammans stärker vi varandra genom att överföra kapacitet och kunskap.
  • IM bidrar till Sveriges åtagande i fråga om offentligt utvecklingsbistånd.

Genom att stötta partners inom det civila samhället i verksamhetsländerna, genom både finansiella medel och kunskapsöverföring, bidrar IM till att länderna kan genomföra målen för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om mål 17 här.