IM och klimaträttvisa

I klimatkrisens spår följer ökad fattigdom, minskad jämställdhet och ökad utsatthet för grupper som redan lever i utanförskap. Att motverka detta och bygga motståndskraft är viktiga delar i IM:s verksamhet.

IM:s uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap för de som lever i störst utsatthet i världen och därför är det naturligt att vi arbetar för att motverka klimatkrisens följder i låg- och medelinkomstländer. Vi pratar om ”klimaträttvisa” – alltså att rika länder, förutom att minska sina egna utsläpp och negativa miljöpåverkan, måste bidra med resurser för omställning och klimatanpassning i de områden som drabbas hårdast.

Klimatkrisen drabbar de grupper som redan är mest utsatta – kvinnor, barn, minoritetsgrupper och människor med funktionsnedsättningar. Ett exempel är att när vattnet sinar och brunnar torkar ut så får kvinnor gå ännu längre varje dag för att hämta det lilla vatten de kan hitta – vilket i sin tur har negativ inverkan på deras tid och förmåga att delta i aktiviteter i samhället, såsom utbildning och föreningsliv. De spär på ojämlikhet och ojämställdhet. När familjers inkomster minskar är det först och främst flickor som tas ur skolan för att det inte finns pengar till skolavgifter eller skolmaterial, vilket i sin tur ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter.

Innovativa lösningar

Tillsammans med samarbetspartners i våra verksamhetsländer arbetar vi med innovativa lösningar för att motverka klimatkrisens effekter. Kärnan i arbetet handlar om att öka människors motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer.

Klimatkrisen ökar fattigdomen

Skördar som slår fel på grund av torka eller skyfall innebär en katastrof för miljontals människor världen över. Det handlar om liv och död, om barns framtid.

Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du med och bidrar till en mer klimaträttvis värld. Ditt regelbundna givande gör att IM kan stötta människor världen över för att de ska kunna möta klimatkrisens verkningar.