Nepal

I Nepal arbetar IM för att flickor och kvinnor ska få makten över sina kroppar och sina liv. Vi arbetar också med inkomstgenererande verksamhet, exempelvis sparlånegrupper och utbildar ungdomar för att öka deras chanser att få jobb. I vårt samarbete med gräsrotsorganisationer bidrar vi med kunskap och nätverk för att stärka det demokratiska utvecklingsarbetet.

Utmaningar i landet

Nepal har en av de högsta nivåerna av fattigdom i Sydasien. Några av orsakerna är enorma ojämlikheter mellan regioner och sociala grupper, låg jordbruksproduktivitet och dålig uppföljning av lagar och förordningar.

Så mycket som 80 procent av befolkningen bor på landsbygden i Nepal – och med det kommer många utmaningar. Brist på tillgång till inkomstmöjligheter, hållbar försörjning och tillräcklig tillgång till information är några av de största hoten för landets kvinnor, ungdomar och småbönder.

Fattigdomen och djupt rotade traditioner marginaliserar nepalesiska kvinnor – det är männen som tar beslut gällande deras utbildning, hälsovård, äktenskap och ekonomi.

Nepal har en av de högsta migrationstalen i världen med 25 procent av befolkningen som arbetar utanför landet.

Det demokratiska utrymmet för medborgare att vara med och bestämma är litet.

Särskilt utsatta grupper

Diskriminering av kvinnor, flickor, daliter och landlösa småbönder är stor. Även människor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta. Den höga arbetslösheten gör ungdomar till en utsatt grupp och många måste emigrera för att hitta jobb. Som migrantarbetare har de också en utsatt position då de är i händerna på arbetsgivare utan möjlighet att ta sig hem – något som blev extra tydligt under coronakrisen.

IMs arbete

Tillsammans med gräsrotsorganisationer och civilsamhällesorganisationer arbetar IM för en hållbar utveckling i Nepal. Vi arbetar gemensamt för att främja jämlikhet och jämställdhet, motverka diskriminering av marginaliserade grupper samt att stötta demokratiska krafter.

Bland annat arbetar vi med:

  • Att motverka och förebygga barnäktenskap
  • Diskriminerade gruppers möjlighet att ta del av sociala stödåtgärder
  • Kvinnligt entreprenörskap, bland annat genom fair trade-verksamhet
  • Hållbar försörjning ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
  • Kvinnors deltagande i politiken
  • Yrkesutbildning för ungdomar

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

 

Utmanar systemet

Srijana Chaudhary (t.v.) hartillsammans med de andra medlemmarna i hennes bys Land Rights Forum utmanat det antika nepalesiska systemet där rika markägare gynnas på bekostnad av marklösa jordbrukare.

IMs arbete i Nepal

IM startade sitt arbete i Nepal på 1980-talet genom att ge humanitärt stöd till tibetanska flyktingar. Organisationen utvidgade sin verksamhet i landet och registrerades formellt som biståndsorganisation 2010.

Vill du veta mer? Här är en film om IMs arbete i Nepal (textad på engelska).