Guatemala

Det guatemalanska samhället kännetecknas av strukturella ekonomiska och sociala ojämlikheter som leder till kränkningar av människors rättigheter. Särskilt utsatta är kvinnor, unga flickor, personer med funktionsnedsättning och landets ursprungsbefolkningar.

Utmaningar i landet

Trots att Guatemalas ekonomi växer gynnas bara samhällets toppskikt av det. Stora delar av befolkningen saknar fortfarande tillgång till vård, utbildning och infrastruktur, och nära 60 procent av invånarna lever i fattigdom.

Inbördeskriget i Guatemala (1960—1996) har satt djupa spår. Slumområdena och ojämlikheten från kriget har stannat kvar, likaså våldet som idag kommer från gängkriminalitet och narkotikahandel. Guatemala är formellt sett en demokrati, men har en historia av att bestraffa aktivister och journalister som höjer rösten.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor och flickor i Guatemala är diskriminerade, stängs ofta ute från arbetslivet och blir lätt beroende av män i närheten. Många utsätts för övergrepp, sexhandel, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Abort är bara tillåtet om moderns liv står på spel.

Ursprungsbefolkningen (ca. hälften av invånarna) är mest utsatt. Idag har många flyttat tillbaka till landsbygden efter kriget, men stigmat mot deras folk gör att deras levnadsstandard är låg. Barriärer mellan det officiella språket spanska och gruppernas eget språk förvärrar situationen ytterligare.

Andra utsatta grupper är människor med funktionsnedsättning och HBTQ-personer. För dem fungerar inte samhällets skyddsnät vilket gör dem sårbara för marginalisering och hatbrott.

IMs arbete

IM vill bryta orättvisa strukturer som stänger människor ute från samhället och från makten över sina liv. Därför jobbar vi för att utsatta människor ska ha möjlighet att organisera sig och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv. Det gör vi genom att stötta projekt och organisationer som fokuserar på att:

  • Stärka kvinnor så att de kan försörja sig och bli ekonomiskt självständiga
  • Flickor ska gå i skolan istället för att gifta sig och föda barn tidigt
  • Utbilda barn och ungdomar om sexuell hälsa och HBTQ-personers rättigheter
  • Motarbeta våld inom familjer
  • Stärka urbefolkningsgruppers rätt till land, utbildning, försörjning, vård och infrastruktur
  • Stötta människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Kamp för ungas rättigheter

Incidejoven är en ungdomsgrupp som kämpar för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, bland annat HBTQ-personers rättigheter.

Foto: Erik Törner/IM