Vi bekämpar fattigdom och utanförskap

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering. Arbetet syftar också till att uppfylla flera av de Globala målen.

Arbete globalt

På global nivå arbetar IM med långsiktigt utvecklingssamarbete med syftet att bekämpa fattigdom och utanförskap. Det sker bland annat genom att stärka människor både ekonomiskt och socialt, men också genom att verka för starka civilsamhällen där människor kan göra sina röster hörda.

Arbete i Sverige

I Sverige arbetar IM för alla människor rätt att tillgodose sina mänskliga rättigheter. Vårt arbete utgår från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv och vi arbetar mot all form av diskriminering och rasism. Den största delen av IMs verksamhet i Sverige drivs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer.

Här finns vi

IM samarbetar med partners i fjorton länder i sex områden i världen. Här hittar du mer information om vårt arbete i alla länderna.

Hur vi arbetar

Partnersamarbeten utgör grunden för IMs arbete. När vi är på plats och samarbetar med lokala aktörer i våra verksamhetsländer kan vårt arbete på allvar utgå från befolkningens egna förutsättningar och rättigheter.