Östra Europa

I östra Europa arbetar IM tillsammans med partners i Moldavien och Ukraina. Vårt fokus ligger på att arbeta för jämlikhet, bland annat genom att stärka personer med funktionsnedsättningar så att de får de kunskaper och de verktyg de behöver för att själva kunna kräva sina rättigheter. Arbetet syftar till att uppfylla flera av de Globala målen.

Utmaningar i regionen

Fattigdomen är utbredd. Personer med funktionsnedsättningar utgör en av de mest utsatta grupperna i regionen och  är marginaliserade både ekonomiskt och socialt. Inom gruppen är ungdomar och kvinnor extra utsatta eftersom de har ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Civilsamhället har en svag ställning i regionen, och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter möter svårigheter i sitt dagliga arbete, inte minst när de kritiserar eller ställer krav på sittande regeringar.

Moldavien

IMs arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap. Vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer för att på såväl individuell och samhällelig som strukturell nivå åstadkomma hållbar förändring som gör Moldavien till ett land för alla, oavsett funktionsvariation.

Ukraina

I Ukraina fokuserar IM på att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället, både ekonomiskt och socialt. Denna grupp är en av de mest utsatta grupper i Ukraina där en rädsla och oförståelse präglar samhället. Civilsamhället i Ukraina är svagt och IM arbetar därför för att stötta civilsamhällesorganisationer i landet. Ett starkt civilsamhälle kan skapa samhällsförändringar. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi för att människor i Ukraina ska kunna kräva sina egna rättigheter.

Kontakt