Kvinnoträff

Kvinnoträffen fungera som en knutpunkt för nyanlända, etablerade och alla som känner sig som kvinnor eller icke-binära. Det ska vara en plats för att skapa nya vänskaper, utbyta erfarenheter, ställa frågor, få stöd med t.ex. läxor eller med att skriva sitt CV. Verksamheten utformas efter besökarnas och volontärernas önskemål, men är i grunden enkel: att mötas över lite fika eller en enkel lunch och lära känna varandra.

På kvinnoträffarna har du möjlighet att antingen öva på svenska språket eller stötta något som vill lära sig det svenska språket.

Vill du bli volontär på en kvinnoträff eller besöka en kvinnoträff på IM? På volontärsidan kan du se vilka lokalföreningar som bedriver kvinnoträffar och vem du ska kontakta.

Om du vill starta upp en kvinnoträff i en annan befintlig lokalförening så kontaktar du styrelsen i den lokalföreningen, kontaktuppgifter hittar du här Lokalföreningar och lokalgrupper.