Partners Palestina

Adaleh

The Palestinian Coalition for Economic, Social and Culture Rights, Adaleh grundades 2017 för att bilda ett nätverk för marginaliserade grupper i det palestinska samhället. Organisationen samlar civilsamhällesorganisationer och gräsrotsorganisationer, såväl som fackföreningar.

Ajyal Association for Creativity and Development

Ajyal Association for Creativity and Development  (AACD) grundades 2003 av en grupp ungdomar från Tufah, ett marginaliserat område i östra Gazaremsan. Organisationen arbetar hårt för att bidra till en positiv utveckling i Gaza, därför bygger alla program och projekt på samhällets behov. En av Ajyals prioriteringar är att förbättra ungdomars medborgerliga deltagande och ge dem en möjlighet att inkluderas i samhället, såväl socialt som ekonomiskt.

Al Marsad

Al Marsad (The Social and Economic Policies Monitor) är en civilsamhällesorganisation som arbetar med forskning och påverkansarbete. Organisationen grundades som ett initiativ för att kontrollera regeringens socio-ekonomiska politik. Genom kontrollarbetet vill Al Marsad hålla regeringen ansvarig för skyddet av de mest utsatta gruppernas ekonomiska och sociala rättigheter. Al Marsads arbete utgår från Ramallah men verkar nationellt.

Al-Harah Theater

Al-Harah Theater grundades 2005 som en icke-statlig organisation i Beit Jala, Betlehem. Organisationen arbetar för att stärka ungdomar på Västbanken genom att erbjuda yrkes- och dramautbildning och tillhandahålla säkra plattformar där ungdomar kan träffas och diskutera utmaningar och behov. Al-Harah använder teater och scenkonst som verktyg för att skapa medvetenhet kring politiska, ekonomiska och sociala frågor, för att på så vis bidra till en positiv samhällsförändring i Palestina.

Baladna

Association for Arab Youth (Baladna), är en utvecklings- och kapacitetsbyggande byrå för arab-palestinsk ungdom i Israel.

Burj Al-LuqLuq Social Center Society

Burj Al-LuqLuq Social Center Society (Burj Al LuqLuq) grundades 1991 och har arbetat tillsammans med befolkningen i Gamla Staden, Jerusalem. Det är en ideell utvecklingsförening som arbetar för att förbättra den psykosociala miljön och intellektuella utvecklingen hos barn och unga i Gamla Staden i Jerusalem.

MIFTAH

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) inrättades i Jerusalem i december 1998 och arbetar för att främja demokratiska principer och bra ledarskap inom olika delar av det palestinska samhället. Vidare strävar MIFTAH efter att engagera såväl en lokal som internationell allmän opinion och officiella kretsar kring den palestinska frågan.

MUSAWA

The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (MUSAWA), är en palestinsk icke-statlig organisation som etablerades 2002 av advokater, före detta domare och aktivister inom mänskliga rättigheter, hängivna till att försvara ett oberoende rättsväsende och rättsyrken. MUSAWA är en pionjärorganisation som arbetar för att effektivt bidra till statsuppbyggnaden genom att stärka separationen mellan maktpjäser, rättsstatsprincipen, försvara det oberoende rättsväsendet och främja det juridiska yrket.

Reform

The Palestinian Association for Empowerment and Local Development (REFORM) inrättades av en grupp unga sociala aktivister 2012. REFORM definierar sig själv som en oberoende, sekulär, icke-partisk och icke-statlig organisation, och arbetar inom olika geografiska områden i Palestina för att stärka marginaliserade grupper och ge dem en möjlighet att delta i det offentliga livet.

WSC

The women’s studies centre (WSC) är en sekulär, oberoende feministisk icke-statlig organisation. De är verksamma inom aktiviteter som skyddar och förespråkar mänskliga rättigheter och kvinnliga rättigheter, för att stärka jämställdhet och stödja kvinnors rättigheter som en integrerad del av mänskliga rättigheter.