Delaktighet

IMs verksamheter stärker individer som är nya i Sverige så att de kan ta makten över sin situation och sina mål. Målet är att skapa ett öppet, demokratiskt samhälle där jämlikhet och människors olika förmågor tas tillvara. Tillsammans bygger vi tillit och delaktighet i samhället.

Nedan listas de verksamheter som IMs lokalföreningar driver runt om i landet.

RådRum

RådRum är en verksamhet som erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning till alla, och framförallt till människor som är nya i Sverige.

Läxhjälp

Till IMs Läxhjälp runtom i landet kommer barn, ungdomar och vuxna för att få hjälp med bland annat svenska, matte och engelska, men ibland även andra ämnen. Många av de vuxna läser SFI (svenska för invandrare).

IM Young

IM Young är en samlingsplats för unga och unga vuxna som vill engagera sig för ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle.

Språkfika

Att träffas och fika – något av det mest svenska som finns – är ett enkelt och roligt sätt att uppnå ömsesidig integration.

Kvinnoträff

Är du kvinna och vill träffa nya människor? Vi pratar och lär känna varandra. Barn är välkomna!

Move It

Att delta i en förening är ett sätt att delta i samhället. Men många ungdomar som är nyanlända har en lång väg in i föreningslivet.

Flyktingbesöksgrupper

Flyktingbesöksgrupper är en verksamhet där volontärer besöker Migrationsverkets ankomstboenden.

Info- och eventgrupper

IMs Lokalföreningar bedriver info- och eventgrupper runt om i Sverige. Hur info- och eventgrupperna bedriver sitt arbete ser lite olika ut i olika lokalföreningar.

Second hand butiker

Syftet med vår second hand verksamhet är att bidra till minskat klimatavtryck, skapa engagemang och inkludering, stärka IMs varumärke samt bidra till IMs insamling.

Hantverks- och samtalsgrupper

Hantverk och samtal är en verksamhet där kvinnor med utrikes- och svensk bakgrund möts för samtal och umgänge.

Insamling och informationsarbete

IMs lokalföreningar arbetar löpande med insamling och informationsarbete på olika sätt.