Palestina

Ockupationen av Palestina påverkar ungdomars och kvinnors liv varje dag. IM jobbar för att de ska ha kraft att påverka samhället och förbättra sin situation.

Utmaningar i landet

Befolkningen i Palestina, som är förhållandevis ung, har stora utmaningar framför sig. Oroligheter och konflikter i kombination med djupa samhällsklyftor, ojämlika värderingar och en begränsad yttrandefrihet gör att människor hålls tillbaka från att driva positiv förändring i landet.

Särskilt utsatta grupper

Ungdomar drabbas särskilt hårt av problemen i Palestina. Deras utbildningsnivå är ofta hög men de har svårt att försörja sig efter examen. Många tvivlar på sin förmåga att påverka sitt liv och utvecklar psykisk ohälsa, missbruk eller våldsamma beteenden. Men samtidigt har ungdomar också en häpnadsväckande kraft och vilja att vända denna utveckling till det bättre.

Unga kvinnor har mindre chanser att påverka sitt liv än män. De hindras från att bestämma över sin framtid och har svårt att få utbildning och jobb, samtidigt som våld mot kvinnor är vanligt. Att stötta dem till att bli självständiga och kunna försörja sig är en nyckel för att skapa en ljus framtid i Palestina.

IMs arbete

Med ökad ekonomisk egenmakt, självförtroende och kunskap kan ungdomar påverka samhället och sina egna liv. Därför stöttar IM organisationer och projekt i Palestina som jobbar för att:

  • Unga män och kvinnor ska vara medvetna om sina rättigheter och tro på sin kraft att påverka samhället
  • Ungdomar ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap och skapa sig ett bättre liv
  • Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM gör inga egna insatser, utan stöttar istället lokala organisationer och projekt i Palestina. Vi tror nämligen på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sitt samhälle. Läs mer om IMs arbetssätt här.

Demokrati och rättigheter

I Palestina arbetar IM tillsammans med partners för att demokrati och mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet.