Partners Zambia

Civil Society Poverty Reduction (CSPR)

Civil Society Poverty Reduction, CSPR, är en respekterad påverkansaktör som noggrant följer den zambiska regeringens arbete. De arbetar med så kallade skuggrapporter, som betyder att ideella organisationer rapporterar till FN om sin bild av situationen i landet. Skuggrapporterna blir ett alternativ till regeringens officiella rapport. IM stöder deras viktiga påverkansarbete så att regeringen ska leva upp till det de lovar.

NGO Coordinating Council (NGOCC)

NGO Coordinating Council, NGOCC, är en paraplyorganisation som samlar 104 medlemsorganisationer som fokuserar på kvinnors rättigheter. IM stödjer deras arbete mot barnäktenskap i två av Zambias tio provinser, nära gränsen till Demokratiska republiken Kongo.

NGOCC är också en av IMs regionala partners i södra Afrika.