De Globala målen

Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? JA säger 193 av FNs medlemsländer – om vi arbetar för det tillsammans. 17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra.

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan.

Men för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – vara med. Här spelar IM och andra civilsamhällesorganisationer en viktig roll, både genom respektive verksamhet och genom att bevaka makthavarna så att de uppfyller sina åtaganden.

IM har valt att fokusera på fem av de Globala målen där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra:

Mål 1 – Ingen fattigdom
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Här kan du se en film om de Globala målen.

Vill du följa IM:s arbete och läsa mer om hur IM arbetar mot de Globala målen? Prenumerera på IM:s nyhetsbrev!