RådRum

Hos RådRum kan du få hjälp med att förstå brev från myndigheter, fylla i blanketter eller söka jobb.

Hos RådRum kan du som besökare få hjälp med att till exempel förstå brev från myndigheter, fylla i blanketter och söka jobb. Rådgivarna är volontärer som har gått en utbildning för att kunna ge så bra vägledning som möjligt. Många av rådgivarna har kommit nya till Sverige och ofta har de själva fått stöd genom RådRum.

RådRum är kostnadsfritt, opartiskt och konfidentiellt, och finns i flera svenska städer. Eftersom RådRum inte är en myndighet kan vi inte ändra, skynda på eller påverka beslut till exempel i ett asylärende.

Ditt besök hos oss är konfidentiellt. Det betyder att vi inte berättar för någon annan vad du har sagt till oss. På RådRum finns personer med många olika bakgrunder vilket betyder att vi kan ge hjälp på flera olika språk.

Tanken med RådRum

Vi erbjuder en plats där vi tillsammans bygger gemenskap och ett förhållningssätt till våra medmänniskor som ger hopp om att en positiv samhällsutveckling är möjlig. RådRum syftar till att hålla ett inkluderande klimat, inom organisationen såväl som gentemot våra besökare. Vi strävar efter en nolltolerans gällande diskriminering i vår verksamhet.

Vi har en stor tilltro till människors förmåga att själva förändra och förbättra sin livssituation och tror att vi genom vår verksamhet bidrar till bättre förutsättningar för att individer ska kunna göra så.

Vi strävar efter att alla individer ska ha samma möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och förmåga att leva upp till de skyldigheter som kommer med dessa rättigheter.

Vilka effekter har RådRum?

Ökade rättigheter. RådRum hjälper sina besökare att hävda sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering. RådRum bidrar med språkträning, ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering. RådRum ger sina besökare möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och en chans att bidra genom ideellt engagemang.

RådRum bygger på åtta principer

Rådrums verksamhet utgår ifrån åtta grundläggande principer.

 • Rådgivningen är öppen för alla
  Besökarens bakgrund har ingen betydelse. Rådgivarnas bakgrund och språkkunskaper gör RådRum särskilt lämpligt för nya svenskar och nyanlända.
 • Rådgivningen är kostnadsfri
  Vägledning som syftar till stärkt egenmakt och ökad social inkludering ska inte kosta pengar. RådRum finansieras med projektmedel och tjänar inte pengar på verksamheten.
 • Rådgivningen är opartisk
  RådRum företräder ingen myndighet, företag eller organisation. Mötet utgår alltid ifrån besökarens behov och vad rådgivaren bedömer vara den bästa rådgivningen vid det aktuella tillfället.
 • Rådgivningen är konfidentiell
  Mötet mellan besökare och rådgivare sker konfidentiellt och utan krav på registrering eller diarieföring. Allt som sägs stannar i rummet. Rådgivaren upprättar ärendeblad för intern uppföljning och dokumentation.
 • Rådgivningen är generell
  Rådgivningen är inte inriktad mot ett visst ämne utan spänner över alla samhällsområden som är relevanta för besökaren. Rådgivaren kan ha ett specialområde men är framförallt bra på att söka olika sorters information.
 • RådRum bygger på gemensamt ägarskap
  Varje möte mellan rådgivare och besökare är unikt och lösningarna skapas gemensamt och genom ömsesidigt inflytande över samtalet. I mötet får besökaren stöd och verktyg för att själv ta makten över och förändra sin livssituation.
 • RådRum är frivilligt att besöka
  Till RådRum kommer besökaren frivilligt och utan krav på att redovisa sina möten för någon annan.
 • RådRum består av frivilliga rådgivare
  Rådgivaren engagerar sig frivilligt för att bistå en person som behöver stöd och vägledning. Drivkraften är viljan att göra en insats för någon som befinner sig i en utsatt situation. Rådgivaren får ersättning för sina utlägg men inte någon lön.

RådRum har tidigare varit ett samarbete mellan flera olika parter, men drivs sedan sommaren 2019 enbart av IM.

 

 

 

Vill du bli rådgivare?

Här får du mer information om om hur det är att vara rådgivare och hur du anmäler dig. Här hittar du även en digital introduktionskurs vi vill att alla nya rådgivare genomgår.

Hitta till RådRum

LUND:
Torsdag, 13:30-16:00
I samarbete med EOS
Linero torg 18

FALKENBERG:
Onsdag, 11:00-13:00
IOGT lokalen, torggatan 5, Falkenberg

MALMÖ
måndag, 15:00-17:00
Garaget, Lönngatan 30, Malmö

 

Kontakta ett av våra RådRum

Besök gärna vår facebooksida. Vill du bli rådgivare hittar du mer information om varje volontäruppdrag här.