Regionala partners Södra Afrika

Rozaria Memorial Trust (RMT)

Rozaria Memorial Trust (RMT) är en organisation som arbetar med påverkningsarbete regionalt och globalt sedan 2007. Deras mål är att göra utbildning och hälsovård tillgängligt för alla. RMT arbetar bland annat med utbildning inom SRHR och HIV samt ledarskapsträning för flickor. RMT startade i äran av Mbuya Rozaria Marumisa Dizha som var en stor samhällsledare i Zimbabwe.

RMT är även lokal partner i Zimbabwe.

NGO Coordinating Council (NGOCC)

NGO Coordinating Council, NGOCC, är en paraplyorganisation som samlar 104 medlemsorganisationer som fokuserar på kvinnors rättigheter. IM stödjer deras arbete mot barnäktenskap i två av Zambias tio provinser, nära gränsen till Demokratiska republiken Kongo.

NGOCC är även lokal partner i Zambia.

Women’s Legal Resources Centre

I distrikten Balaka och Salima arbetar Wolrec med att förbättra kvinnors förutsättningar för ekonomiskt oberoende. Genom att starta sparlånegrupper, VSL-grupper (”Village Saving Loans”) där kvinnorna kan bygga upp sitt självförtroende och stärka sin ekonomiska situation. Genom att få både utbildning och lån har många lyckats starta egna småskaliga och lönsamma företag.

Wolrec stödjer också Stjärncirkelgrupper. De är till för att gemensamt lösa problem i närområdet. Det kan handla om att finansiera en vattenpump i byn, bygga en skola eller hjälpa flickor som hoppat av skolan tillbaka i utbildning.

En av viktig del av Wolrecs arbete är att regelbundet erbjuda gratis juridisk rådgivning så att kvinnor lär sig sina rättigheter. Wolrec har en advokat anställd som vid behov hjälper kvinnorna att ta sina ärenden till domstol. I Malawi får man kostnadsfritt rättsstöd från staten men den är underfinansierad och arbetar inte aktivt med avlägsna byar och områden. Wolrec utbildar även kvinnorna i vad de har för lagliga rättigheter vid till exempel hemfridsbrott, könsdiskriminering, arv och arvsrätt.

Wolrec är även lokal partner i Malawi.