Partnerekosystem

Partnersamarbeten utgör grunden för IMs arbete. När vi är på plats och samarbetar med lokala aktörer i våra verksamhetsländer kan vårt arbete på allvar utgå från befolkningens egna förutsättningar och rättigheter.

Ute i världen arbetar IM långsiktigt tillsammans med lokala samarbetspartners för att skapa hållbar förändring både för människor och för hela samhällen. Vi är övertygade om att lokala organisationer är bäst på att hitta bra sätt att jobba på i sina egna länder, och vi vill säkerställa att arbetet har en stark lokal förankring och kan drivas vidare utan IM i längden.

I Sverige har vi verksamhet som drivs av våra lokala föreningar runt om i landet. IM vill vara ett stöd till alla människor i Sverige som vill engagera sig för en medmänsklig värld.

Vi beskriver våra samarbeten som ett ekosystem av partners, där alla har olika roller som ser till att helheten fungerar. I ekosystemet finns alla de organisationer som vi på olika sätt stöder med pengar och andra resurser. Men där finns också andra aktörer som vi diskuterar med och också ibland koordinerar oss med. IM är en likvärdig del i ekosystemet.

En röst för folket

Rejoice Nharaunda-Makawa, är en samarbetspartner till IM i Zimbabwe. Hon är en påverkansperson och med sitt radioprogram Issues Pane Nyaya som når miljoner människor över hela landet är hon en förkämpe för mänskliga rättigheter. Hennes fokus ligger särskilt på att stärka några av de mest utsatta i det zimbabwiska samhället: flickor, kvinnor och hbtq-personer, vilket hon gör tillsammans med flera av IMs andra partners i landet.