Klimatkrisen ökar fattigdomen

Tänk dig att du är bonde och har lyckats tjäna ihop en liten summa pengar som du kan köpa utsäde för. Det kanske bara är en enda säck med frön, men du vet att just den säcken kommer att kunna ge en skörd som mättar din familj det närmaste halvåret. Tänk dig att du går och väntar på regnet som måste komma för att göra den torra marken mottaglig för fröerna. Men det kommer inte. Trots att det varje tidigare år har kommit vid samma tidpunkt. Du ser dagar passera och vet att om du inte kan sätta fröna NU, så kommer det att vara för sent. De kommer inte att hinna växa upp och mogna innan odlingssäsongen är slut. Och du vet att du inte kommer att kunna ge dina barn tillräckligt mycket mat.

Klimatkrisen orsakar sådana här, och liknande scenarier världen över.

Den som lever i fattigdom har inte lika stora möjligheter att hitta lösningar för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Oförutsägbart och extremt klimat påverkar inkomstmöjligheterna för alla som är beroende av naturresurser för sin överlevnad. Människor som redan lever i fattigdom är ofta direkt beroende av skog, mark, vattendrag och hav för att överleva. De drabbas därför extra hårt av klimatförändringar och miljöförstöring – och fattigdomen ökar.

Klimatkrisen drabbar även människor i städer. Dåligt byggda bostäder i slumområden står inte emot översvämningar, cykloner och häftiga skyfall och även här kan inkomstmöjligheter och infrastrukturer hotas.