Info- och eventgrupper

IMs Lokalföreningar bedriver info- och eventgrupper runt om i Sverige. Hur info- och eventgrupperna bedriver sitt arbete ser lite olika ut i olika lokalföreningar.

Vissa info- och eventgrupper fokuserar på att sprida information om IM som organisation och belyser IMs viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa. Volontärerna planerar och genomför både mindre och större evenemang. Evenemang kan ha som mål att sprida kunskap, skapa samhällsengagemang, eller värva nya volontärer och medlemmar till IM.

Andra info-och eventgrupper har ett mer riktat fokus kring inkludering. Deras främsta syfte är att anordna olika evenemang och aktiviteter där nyanlända och etablerade svenskar möts för att ha det roligt tillsammans. Mötena fyller en viktig funktion för att främja inkludering och stärka individers anknytning till samhället.

Vill du bli volontär inom en info- och eventgrupp eller besöka en info- och eventgrupp på IM? På volontärsidan kan du se vilka lokalföreningar som bedriver verksamheten och vem du ska kontakta.

Om du vill starta upp en info- och eventgrupp i en annan befintlig lokalförening så kontaktar du styrelsen i den lokalföreningen, kontaktuppgifter hittar du här Lokalföreningar och lokalgrupper.