Bistånd

IM bekämpar fattigdom och utanförskap globalt genom långsiktigt utvecklingssamarbete. Tillsammans med samarbetspartners i femton länder arbetar vi för jämlika, demokratiska samhällen där människor kan göra sina röster hörda. Vi tror att människor av egen kraft kan skapa förändring om de har rätt förutsättningar och får ta del av sina grundläggande rättigheter. Vi arbetar alltid på alla nivåer i samhället för att skapa socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbara lösningar. Vårt arbete syftar också till att uppfylla flera av de Globala målen. Vill du veta mer om hur vi arbetar kan du läsa mer här.

Långsiktigt arbete mot fattigdom

Tillsammans med gräsrotsorganisationer och lokala partners arbetar vi för att människor, främst kvinnor och ungdomar, ska kunna ta sig ur fattigdom. Det gör vi bland annat genom att organisera sparlånegrupper, utbilda kvinnor om sina rättigheter, arbeta för hållbara jordbruk och stötta fair trade-producenter. En viktig del i arbetet är att bygga upp kunskap så att arbetet kan leva vidare.

Ingen människa ska vara utanför

För att skapa en jämlik värld måste alla vara med. Därför arbetar vi för att utsatta grupper som människor med funktionsnedsättningar, urfolk, minoritetsgrupper och migranter ska kunna ta del av sina rättigheter. Alla ska också ha rätt till sin egen kropp och sexualitet och för att uppnå det arbetar vi mot barnäktenskap, för en stark aborträtt och med SRHR-frågor.

Alla ska ha möjlighet att påverka

I en stark demokrati kan, och får, alla göra sin röst hörd utan att drabbas av repressalier. Vi arbetar därför lokalt, nationellt och globalt för starka civilsamhällen där människor kan utkräva ansvar från sina ledare. Vi tror att fattigdom och utanförskap bäst bekämpas genom att människor med gemensamma intressen går samman och kräver förändring.

Här finns vi

IM samarbetar med partners i femton länder i sex områden i världen. Här hittar du mer information om vårt arbete i alla länderna.