Indien

I ett land med så stora sociala klyftor som Indien har många människor det mycket svårt. Trots lagstiftning mot diskriminering hamnar många utsatta grupper i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Utmaningar i landet

I Indien, världens största demokrati, är kvinnor fortfarande utsatta för omfattande diskriminering. De får inte ta del av sina rättigheter vad gäller tillgång till utbildning, vård, försörjning och delaktighet i beslutsfattande. Många saknar även rätten att bestämma över sin egen kropp och framtid.

Indiska ungdomar står inför stora problem med arbetslöshet, fattigdom och hård konkurrens på arbetsmarknaden. Samtidigt försvagas möjligheterna för medborgarna att vara med att bestämma, vilket direkt påverkar de fattiga i städerna och på landsbygden.

Även om lagstiftning mot diskriminering finns så är det en rad olika faktorer som begränsar möjligheterna för kvinnor och ungdomar i Indien. Bland annat finns det inget system för att se till att lagarna följs, det saknas medvetenhet om rättighetsbaserad politik och det ges otillräcklig information om försörjningsprogram i Indiens inland.

Särskilt utsatta grupper

IM arbetar med flera utsatta och marginaliserade grupper såsom flyktingar, migrerande arbetare, daliter, stamfolk, människor med funktionshinder,  lepraskadade och småbönder. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta eftersom förlegade könsroller och patriarkala strukturer bidrar till barnäktenskap och påtvingade arrangerade äktenskap. Detta leder till att kvinnor förvägras rätten till sin egen kropp och makten över sina liv. Kvinnor missgynnas även på många andra områden bland annat vad gäller tillgång till utbildning, vård och arbetstillfällen.

IMs arbete

Tillsammans med partnerorganisationer strävar IM efter en helhetssyn för att stärka kvinnors och utsatta gruppers egenmakt. Det görs genom att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och genom spar- och kreditmodeller för såväl individer som grupper.

En viktig aspekt av IMs arbete är att se till att människor känner till sina rättigheter. När utsatta grupper, till exempel fattiga kvinnor på landsbygden och människor med funktionsnedsättning, själva kan kräva sina rättigheter av myndigheter och beslutsfattare ökar trycket på dem som sitter vid makten. I Indien, precis som på många andra håll i världen, har vi kunnat se hur utrymmet för människor att mobilisera sig och engagera sig för sina rättigheter krympts. Därför är det viktigt att stödet till partnerorganisationer både handlar om insatser på individ- och gruppnivå och om att stärka organisationerna och främja ett demokratiskt och levande civilsamhälle.

I Indien stöttar vi organisationer som bland annat arbetar med att:

  • driva fair trade-verksamheter för att stärka kvinnors möjlighet att försörja sig och sina familjer.
  • främja inkluderande undervisning och hjälpa barn med funktionsnedsättningar och marginaliserade flickor att gå i skolan.
  • stötta föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att förstå vilka utbildning- och rehabiliteringsbehov deras barn har.
  • att stärka gräsrotsrörelser som jobbar för att skydda naturresurser i Indiens bergsområden.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

 

Ekologisk odling ger inkomst

Lakshmi Devi and Rekha Devi ingår i en självhjälpsgrupp organiserad av IMs partner ATI. Genom att odla ekologiska kryddor och producera silke kan kvinnorna bidra till familjens försörjning.

IMs verksamhet i Indien

IM har arbetat i Indien sedan 1960-talet. I början låg störst fokus på att bistå tibetanska flyktinggrupper genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, bygga skolor och implementera hälsoprogram. Under årens lopp har fokus skiftat, och IM har fördjupat sitt arbete med att stärka marginaliserade kvinnor och barns möjligheter till försörjning och utbildning.