Malawi

För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap i Malawi satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning.

Utmaningar i landet

Malawi är ett av världens fattigaste länder där cirka 20 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Majoriteten bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad.

Varannan malawisk flicka ingår äktenskap innan sin artonårsdag, trots att det finns en lag som ska förhindra barnäktenskap. Det är oftast fattigdom som tvingar fram barnäktenskap – familjen får en mun mindre att mätta och tjänar samtidigt en peng. Flickor så unga som tio till tolv år gifts bort och blir gravida tidigt i sina liv. De flesta slutar också att gå i skolan.

Särskilt utsatta grupper

Precis som i många andra länder där fattigdomen är utbredd är kvinnor och barn mest utsatta. Kvinnor som saknar möjlighet att försörja sig har en låg status i samhället och får inte vara med och bestämma, vare sig i familjen eller i en större gemenskap. Ofta har kvinnor själva varit utsatta för tidiga äktenskap och fått barn tidigt, vilket leder till en ond cirkel av fattigdom där deras egna barn sedan utsätts för samma saker.

IMs arbete

Flera av IMs partners arbetar med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och kvinnors rättigheter och om hur skadliga traditioner, som initiationsriter, är dåliga för hela samhället. Genom att stärka människor att själva påverka de beslut som fattas sker förändring på flera nivåer, såväl på individnivå som samhällsnivå.

Kvinnor som får möjlighet att tjäna egna pengar är med och förändrar maktstrukturer i byarna. De får vara med när beslut som rör familjen ska fattas och bestämma vad pengarna ska användas till. Kvinnorna som deltar i IMs projekt är måna om att deras döttrar ska få gå i skolan eftersom de själva inte fått den möjligheten som barn. Men projekten riktar sig inte bara till kvinnor. För att verklig förändring ska ske måste hela samhället engageras.

Några exempel på IMs arbete:

  • Sparlånegrupper där (oftast) kvinnor kan låna pengar ur en gemensam kassa för att starta verksamheter.
  • Utbildning av kvinnor i företagande och jordbruk.
  • Utbildning av ungdomar kring sexualitet och rätten till den egna kroppen.
  • Kostnadsfri juridisk hjälp till kvinnor som på olika sätt fråntagits sina rättigheter.
  • Stöd till flickor som varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan igen.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att förändring av samhället blir som bäst när den kommer från invånarna själva. Därför stöttar vi organisationer på plats istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

 

 

Fick slut på trakasserier

Tjejerna på Ntchisi Secondary School i Malawi fick nog av en manlig lärare som tittade på när de duschade. Stärkta av IMs utbildningar om mänskliga rättigheter gick de ihop, protesterade och lyckades få honom avskedad.