Färgblind – en film om vardagsrasism

Kortfilmen ”Färgblind” belyser rasism i vardagssituationer. Arash möter vardagsrasism under några korta minuter på väg ner till frukosten på hotellet och till sist kokar han över.

 

Varför kokar Arash över? Och vilken roll har Arash och alla andra han möter i vardagsrasismen? Varför påstår sig vissa vara färgblinda när det kommer till hudfärg, och varför agerar så många baserat på hudfärg och utseende? När går nyfikenhet, välvillighet, antaganden eller misstänksamhet över i rasism?

Förklaringar och svar på de vanligaste frågorna om rasism, diskriminering och antirasism och alla kopplingar som görs till det i filmen, hitta du på vår FAQ-sida om antirasism.

Filmen är skapad för att tydliggöra och synliggöra hur rasismen fungerar i vardagen, situationer som uppstår var dag. Vi vill med Färgblind skapa samtal kring rasism och antirasism i Sverige idag.