Mål 5 Jämställdhet

Mål 5 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till.

IM är en feministisk organisation. Det innebär bland annat att vi ser att jämlikhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, och att vi vill avskaffa alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot flickor och kvinnor. Det är även grunden för FNs Globala mål nummer 5 där det också slås fast att jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Mål 5 slår också fast att det inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet att flickor och kvinnor inte ska utsättas för någon form av våld och diskriminering, utan att det också är helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Mål 5 har en rad delmål. Ett av dem handlar om att avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Ett annat handlar om att säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter – det innebär bland annat att alla ska ha tillgång till utbildning och information om preventivmedel och att kvinnor ska ha den kunskap som krävs för att kunna ta välgrundade beslut kring sexuella relationer och preventivmedel. Det finns också delmål som handlar om att säkerställa kvinnors deltagande i ledarskap och beslutsfattande.

Det här är några av de sätt som IM bidrar till Mål 5 på:

1. IM arbetar i flera länder, bland annat Malawi, Zambia och Nepal för att förhindra barnäktenskap och för att underlätta för flickor som har varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan.

2. I Guatemala arbetar IM tillsammans med olika samarbetspartners för att utbilda och informera ungdomar om sexualitet och sexuella rättigheter. Genom workshops lär sig ungdomarna praktiska saker, som hur man använder en kondom, men de får också lära sig om sina rättigheter och om rättigheter för bi-, homo-, trans- och intersexuella.

3. I Jordanien samarbetar IM med partners som kämpar för kvinnors rättigheter. Arbetet har bland annat resulterat i att parlamentet avskaffade en mycket kritiserad ”våldtäktslag” som innebar att våldtäktsmän som gifte sig med sitt offer slapp straff.

Vill du läsa mer om Mål 5 hittar du mer information här.