Regionala partners Mellanöstern

RDFL

The Lebanese Democratic Women’s Gathering (RDFL) är en kvinnoorganisation som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter i alla sektorer av samhället, både socialt, ekonomiskt och politisk, samt att bekämpa våld mot kvinnor. Organisationen arbetar bland annat mot barnäktenskap och könsbaserat våld i hela MENA-regionen med fokus på att påverkansarbete och upplysningsarbete. RDFL skapar forum där kvinnorättsorganisationer kan samlas och utbyta erfarenheter och gemensamt lägga strategier för att motverka barnäktenskap och könsbaserat våld.

SMEX

SMEX grundades 2008 och är en libanesisk icke-statlig organisation som utvecklar medie- och informationskompetens, utökar kunskapen om internetpolicy och styrning och förespråkar mänskliga rättigheter online i hela Mellanöstern och Nordafrika (MENA) via forskning, utbildning och opinionsbildning. SMEX stöttar regelbundet människorättsförsvarare i regionen med digital säkerhetsvägledning och utbildning – i synnerhet organisationer fokuserade på HBTQI och kvinnors rättigheter.