Zambia

Liksom många av länderna i södra Afrika är Zambia hårt drabbat av hiv och aids, och det är mycket vanligt att flickor blir bortgifta i tidig ålder, ibland så unga som tio till tolv år.

Utmaningar i landet

Zambia är ett av världens mest ojämlika länder. En stor del av befolkningen (54,4 procent) lever i svår fattigdom och har bristande tillgång till mat, rent vatten, sjukvård och utbildning. Samhället präglas av könsstereotypa värderingar och sedvänjor som ofta begränsar kvinnors möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Sexuellt och könsbaserat våld mot kvinnor och flickor är vanligt, liksom tidiga äktenskap och graviditeter. Barnarbete är vanligt. Diskriminering av utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättningar och hbtq-personer är vanligt förekommande.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättningar och hbtq-personer är ofta utsatta för diskriminering och saknar möjlighet att ta del av sina rättigheter. Landet har lagstiftning mot bland annat barnäktenskap men det saknas institutioner som ser till att lagarna efterlevs.

IMs arbete

Genom att påverka på alla nivåer i det zambiska samhället vill IM och IMs partnerorganisationer stärka flickor och kvinnors rättigheter. Det handlar inte bara om rätten till sin kropp – att slippa gifta sig ung, och föda barn medan man själv är barn, utan också om rätten till utbildning och försörjning.

Exempel på vad IM gör tillsammans med partners i Zambia:

  • Skuggrapporter – ideella organisationer rapporterar till FN om sin bild av situationen i landet. Skuggrapporterna blir ett alternativ till regeringens officiella rapport.
  • Utbildningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • Arbete mot barnäktenskap, bland annat genom by- och föräldrakommitteer.
  • Stöd till flickor som tagit sig ur tidiga äktenskap att ta sig tillbaka till skolan.

Här kan du läsa mer om IMs partners i landet.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Joyce lämnade barnäktenskapet

Joyce Lengwe var bara 14 år när hon giftes bort. Med stöttning från IMs partner NGOCC kunde hon lämna tvångsäktenskapet. Idag är hon 20 år och tillbaka i skolan.

IMs arbete i Zambia

Zambia är ett relativt nytt land för IM, vi inledde samarbeten med partnerorganisationer där 2016. Genom att arbeta i de tre angränsande länderna Malawi, Zambia och Zimbabwe blir vårt arbete i regionen mer effektivt. Problemen liknar varandra och regional påverkan stärker både oss och våra partners.