Klagomål och visselblåsning

Vi är jätteglada att du tar dig tid att bidra till IMs utveckling! För IM är nämligen transparens, lärande och kontinuerlig förbättring en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål: jämlikhet och demokrati.  

 

Din information kommer att hanteras av tre personer och du kommer att bli informerad om att informationen har mottagits, förutsatt att du lämnar din e-postadress i formuläret. Du kan även välja att vara anonym, men du måste lämna någon form av kontaktinformation om du önskar återkoppling.

Ditt klagomål hanteras konfidentiellt.  

IM strävar efter att garantera att du som lämnar klagomål inte drabbas av vedergällning från IM, förutsatt att klagomålen väckts i god tro. 

Om du inte vill fylla i ett formulär utan föredrar att mejla, kan du göra det till complaints@imsweden.org eller till oberoende förtroendevald revisor: peter.tengelin@gmail.com. 

 IM kommer inte att ta hänsyn till följande klagomål:

  • Kommentarer som rör uteblivna produkter, hantering av dina personuppgifter eller ditt medlemskap. Vänd dig då istället till vår givarservice på info@imsweden.org så kommer de att ta hand om dig. 
  • Otydliga klagomål som inte går att utreda 
  • Klagomål om verksamhet som inte finansieras av IM 
  • Om de rör något där det redan pågår en utredning av tillsynsorgan eller juridisk eller officiell myndighet 
  • Som innehåller opassande eller kränkande språk 
  • Spam från okänd källa