Nationellt årsmöte

Anmälan till IMs årsmöte 2024

IM – 10 år som antirastisk och feministisk organisation
Hur långt har vi nått och vilka steg måste vi ta framåt?
 

🗓️ Datum och Tid: 24–26 maj, 2024 
Fredag:
 19.00 Gemensam middag på hotellet
Lördag: 8.30 Mötesbyrån öppnar
Söndag: Årsmötet avslutas 15.00

Sista anmälningsdag: Fredagen 15 mars

Anmäl dig här.

📍 Plats: Göteborg, Scandic Central (Ca fem minuters promenad från Centralstationen)

IMs nationella årsmöte är ett viktigt forum. Det är det högst beslutande organet och ger dig en chans och vara med och besluta om IMs framtid.

IM grundades 1938 av den då 27-åriga Britta Holmström, som en reaktion på det utbredda förtryck och förföljelser vid den tiden. Hon hade en stark övertygelse om allas lika värde och rättigheter och en tro på människors inneboende kraft att förändra sin situation.

Samma mod, engagemang och passion driver IM än idag. Tillsammans övervinner vi orättvisa mönster som bygger på diskriminering, rasism och sexism. Makten flyttas dit den ska vara!

För 10 år sedan tog IMs årsmöte det modiga beslutet att IM ska vara en anti-rasistisk och feministisk organisation. Det vill vi synliggöra och fira med er vid årsmötet 2024!

Anmäl dig här till IMs årsmöte 2024 och var med och påverka IM, för mer rättvisa och jämlikhet. 

Mer information om mötet kommer i handlingarna fyra veckor innan mötet.

OBS! För dig som ombud bekostar IM resa, kost och logi.
Boende som erbjuds är dubbelrum.
Vi har ett begränsat antal enkelrum, varav personen då själv behöver betala 500 kronor per natt för det alternativet.

 

IM:s årsmöten

Det nationella årsmötet är IMs högsta beslutande organ och ska äga rum varje år före sista maj. Vartannat årsmöte hålla digitalt, enligt beslut av IMs årsmöte 2021.

Propositioner/beslut som läggs fram för årsmötet 2024:

Styrelsen har dragit tillbaka Proposition 3 2024 Ändring av § 3 i stadgarna.

Datum och plats för det nationella årsmötet, tillsammans med propositioner (förslag) från den nationella styrelsen, ska meddelas lokalföreningsstyrelser, nationella revisorer och den nationella valberedningen senast den 30 november. Kallelse till det nationella årsmötet ska, tillsammans med årsmöteshandlingar, finnas tillgängligt på IMs hemsida senast fyra veckor före årsmötet. (se IMs stadgar)

Motioner

Motioner (förslag) till årsmötet ska nå den nationella styrelsen senast 8 veckor före årsmötet. 2024 är det 29 mars.

Skicka till styrelsen@imsweden.org eller IM, Styrelsen, Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund.

Så här skriver du en motion.

Mall för motioner.

För frågor, kontakta Amanda Windolf, amanda.windolf@imsweden.org

IMs nationella årsmöte 2023 hölls digitalt 13 maj, läs mer här. Årsmötesprotokoll med bilagor 2023