IM 80 år

I över 80 år har IM förändrat världen genom sina utvecklingsinsatser. Det som började med stöd till flyktingar under andra världskriget i Europa, spred sig och växte till en organisation som idag spänner över fyra världsdelar.

När vi 2018 firade vårt 80-årsjubileum uppmärksammade vi det genom att resa bakåt i tiden och leta upp personer som vi stöttat någon gång för länge sedan. Vi ville få svar på frågan om vi gjort någon nytta på lite längre sikt. Vad hände sen? När vi lämnat landet eller projektet?

Fem filmer om människor som fått stöd från IM

IM 80 år - fem filmer

I en serie filmer samt i text kan du hänga med oss ut i världen på sökandet efter sex personer som vi inte vet vart de tog vägen. Nu har vi tagit reda på hur de lever idag. I filmerna möter du  AlinafeTsering & PhurbaSofiaSuzan och Simona. Du kan också läsa en text om Ilchi i Guatemala.

Dalai lamas framträdande på Malmö Live

En fråga som varit närvarande för IM sedan 1960-talet är samarbetet med Hans Helighet Dalai lama och tibetanska folket. Dalai lama kom och besökte IM i september 2018 för att vara med i vårt 80-årsfirande. I samband med detta arrangerade IM ett event på Malmö Live, där Hans helighet höll ett framträdande runt temat The Art of Happiness and Peace. Se videoupptagningen av hans framträdande nedan.