Dona Hariri IM-pristagare 2016

Juristen Dona Hariri får IM-priset 2016. Hon får priset för sitt långvariga och brinnande engagemang för alla människors rätt att känna till sina rättigheter.

IM-priset delas ut varje år till grundaren Britta Holmströms minne.
– Vårt mål är att varje år hitta någon som visar samma handlingskraft som Britta gjorde när hon startade IM. I år har vi verkligen träffat helt rätt, säger IMs generalsekreterare Ann Svensén.
Dona Hariri, 27 år, är precis lika gammal som Britta Holmström var när hon 1938 grundade den organisation för hjälp till självhjälp som idag är IM, Individuell Människohjälp.
– IM gör ett fantastiskt arbete, både med sitt internationella utvecklingssamarbete och med sitt arbete med mötesplatser för nya och etablerade svenskar. Det känns fantastiskt att IM sett vad jag brinner för, och prisar det, säger Dona Hariri.

”Ett kvitto”

IM-priset består av 20 000 kronor och en resa till någon av IMs verksamheter. Förra årets pristagare Siavosh Derakhti har precis kommit hem från Malawi där han besökte några av IMs partnerorganisationer som bland annat jobbar med barns rätt till utbildning.
Priset delas ut imorgon, lördagen 23 april, på organisationens årsmöte i Malmö.
– Jag har jobbat med juridisk rådgivning ideellt i många år, och sedan i höstas har jag i princip jobbat dygnet runt med att möta människor på flykt undan krig och våld, som kommit till Stockholms central. Det här priset ger mig ett kvitto på att det jag gör är viktigt, säger Dona Hariri.

Tidigt beslut

Redan som sjuåring visste Dona att hon ville bli jurist. Hon växte upp med föräldrarnas krigsminnen och fascinerades av att det fanns en bok – lagboken – där det tydligt stod vilka rättigheter och skyldigheter människor har.
– Jag ser det som min uppgift att tillgängliggöra juridiken, och visa att den kan vara ett demokratiskt redskap för att människor ska få tillgång till vad de har rätt till. Jag som haft privilegiet att studera juridik har en skyldighet som medmänniska att dela med mig av min kunskap, säger hon.

Motivering:
”Jurist Dona Hariri tilldelas IM-priset till Britta Holmströms minne 2016. Dona Hariri får priset för sitt långvariga och brinnande engagemang för alla människors rätt att känna till sina rättigheter. Under en tid då asylrätten utmanats och ifrågasatts har Dona Hariri på ett fantastiskt sätt stått upp för människors rätt att söka skydd från krig och våld. IM delar Dona Hariris engagemang för människor på flykt, och vill särskilt lyfta fram hennes outtröttliga insats på Stockholms Central under 2015, där hon med stor handlingskraft bistått människor i ett mycket utsatt läge.”

Tack för foto av Dona Hariri, Christian Gustavsson!

Dona Hariri.

Foto: Erik Törner / IM.