Årsmöte 2022

IM:s årsmöte 2022 ägde rum den 7-8 maj i Lund. Under mötet representerades IMs 11 lokalföreningar av valda ombud som fattade beslut kring IM:s arbete och diskuterade IM:s nya femårsstrategi 2024-2028.

Protokoll IMs årsmöte 2022 inklusive bilagor