Alinafe i Malawi

Alinafe Milanzi lever i södra Malawi, i Zombadistriktet. Hennes familj är fattig och hon var på väg att tvingas sluta skolan när hon fick stöd av IM för att slutföra sin utbildning. Hon kunde därefter gå ur skolan med bra betyg.

IM började arbetet i Malawi 2006. Fattigdomen i södra Afrika var den svåraste i hela världen, delvis på grund av den accelererande aidskatastrofen. En utökning av verksamheten i regionen var nödvändig.

Malawi är ännu ett av världens fattigaste länder och det är flickor som är mest utsatta. För flickor i Malawi är det ingen självklarhet att gå klart skolan och högre utbildning är väldigt ovanligt.

Alinafe Milanzi är en flicka som IM hjälpte fullborda sin grundutbildning. Men vår fråga är, hur gick det sedan? Vad gör Alinafe idag? Många utmaningar finns fortfarande för en kvinna i Malawi.  Filmen nedan visar berättelsen om vad som hände sen.