Medlemsorganisationen

IM är en svensk demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

IM:s tolv lokalföreningar leds av lokala styrelser som väljs på respektive lokalförenings årsmöte av medlemmarna i lokalföreningen. Vid det lokala årsmötet väljs också ombud, som representerar medlemmarna på IM:s nationella årsmöte.

En stor del av IM:s verksamhet i Sverige bärs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer som bedriver verksamhet inom områdena social rättvisa, insamling och engagemang. IM:s föreningsutvecklare finns stöd i arbetet, men verksamheterna ägs och drivs av lokalföreningarna själva.

BLI MEDLEM

Lokalföreningar

Här hittar du mer information om IM:s lokalföreningar och lokalgrupper.