Carina Carlström IM-pristagare 2007

Frilansjournalisten Carina Carlström får IM-priset för medmänskliga insatser.

Juryn för IM-priset till Britta Holmströms minne har till pristagare för 2006 utsett frilans-journalist Carina Carlström från Farsta för hennes djupa humanitära engagemang för barn, ungdomar och vuxna i textilindustrin i Sydasien.

Hennes mångåriga arbete för att sprida upplysning om textilarbetarnas villkor är en berömvärd insats för medmänniskor i utsatta situationer.

Bakgrund

Carina Carlström är född 1967 och har vuxit upp i Borlänge och Eksjö. Hennes intresse för människor i utsatta situationer väcktes i en lokal förening för Centralamerika. Hon fick insyn i fattiga människors levnadsvillkor under arbete på Nicaraguas kaffe-plantager.

Som frilansjournalist reste hon 1998 till Bangladesh, Filippinerna och Kambodja, där hon besökte textilindustrier och träffade arbetare och företagsledare.

Genom tidningsartiklar och boken ”Världen i din ficka, fattiga sömmerskor och rika företag” (2002) beskriver Carina Carlström dåliga arbetsvillkor och underbetald personal. Hon har belyst de fattigas svåra situation med barnarbete, långa arbetsdagar, låg lön, bristande hälsovård samt förbud mot fackföreningar.

Carina Carlström har medverkat i både dags- och fackpress för att påvisa de orättvisa och omänskliga arbetsvillkoren för arbetare i textilindustrin i många länder.